top of page
Search

En brinnande entusiasm och vilja för digitalisering

Pandemin har inspirerat många bolag att hoppa på "digitaliserings-tåget". En av resenärerna är Kumla Bostäder som under pandemin motiverats till förändring.

Anne-Lie Carlos Jeansson, VD för Kumla Bostäder, berättar i en intervju med NRGIZE om deras digitaliseringsresa och om vad som fick dem att ta steget mot de uppsatta mål Kumla Bostäder har i frågan. Vill du berätta lite om dig själv och om Kumla Bostäder?

Jag heter Anne-Lie Carlos Jeansson och är VD för Kumla Bostäder sedan 5 år tillbaka. Under de här fem åren så kan vi ju konstatera att vi dels har gjort en förflyttning innan pandemin, men pandemin har också gjort att vi blivit nödgade att korta ledtiderna. Processen att gå från analogt till digitalt har kortats ned enormt, därmed är även vi med i digialiseringsinitiativet. Vi är ungefär 38 medarbetare och omsätter ungefär 200 miljoner per år. Vi är i sammanhanget ett litet bolag med 2200 lägenheter och därför är det jätteviktigt för oss att haka på sådana som storebrorsan Öbo eller liknande som kanske har lite kapital och vågar sig testa sig fram. Vi har inte de resurserna förutom en brinnande entusiasm och vilja för frågan. Vi vill inte digitalisera de analoga processerna utan vi vill att digitaliseringen ska ta oss till nästa steg och erbjuda något ytterligare. Vi vill kunna stänga ett behov som vi inte lyckats uppfylla sedan tidigare. Vi vill paketera lösningar så att de blir användarvänliga Där är vi idag. Vi har satt upp mål för vart vi ska vara om fem år, då handlar det om allt från att erbjuda mobilt bank-id för att signera hyreskontrakt till att vi ska kunna läsa av allahanda förbrukning i lägenheten. Detta gör vi faktiskt redan idag vad gäller vatten och värme, så där har vi redan tagit ett kliv. När började ni resan? Kumla bostäder hade jobbat med digitalisering sedan innan jag kom 2017. Då satte vi en affärsplan och började identifiera vart vi vill vara 2022. Sedan kom pandemin emellan som vi alla vet och gjorde att vi var tvungna att ta två kliv när vi egentligen kanske bara mäktat med att ta ett. Så tack vare Fireside Chat och NRGIZE har vi nu fått kontakt med ett bolag som heter Homepal som ska hjälpa oss skapa ett mellanlager mot den leverantör som vi idag har av fastighetssystem. Detta kommer hjälpa oss att omfamna alla våra 30 system med ett klick och därmed göra att vi kan ta nästa steg.


Är det ert nästa mål? Detta är vårt nästa mål som gör att vi får tag på den här rörliga materian, Fast API som jag lärt mig att det heter. Detta kan koppla upp oss och informera hyresgästen i kanske någon häftig skärm som presenterar information och nyheter. Att vi kanske kommer läsa av vatten eller klippa träd och häckar i veckan. Detta projekt kommer vi starta upp i maj.


Hur kan andra fastighetsbolag ta första steget mot digitalisering?

Även om jag själv inte är intresserad av de ettor och nollor som digitaliseringen kreerar är jag intresserad av vad digitaliseringen kan göra för oss. När man börjar tänka på så sätt istället, att vi inte ska digitalisera en analog process utan istället kunna ta nästa steg, då börjar det hända saker hos oss. Vi vill ju skapa mer pang för pengarna. Jag tror att man inte kan välja längre. Om jag kan ta ett steg mot ett mer kostnadseffektivt och upplevelsemässigt alternativ med samma insats så bedömer jag att det är det steget vi ska ta. Digitaliseringen i sig hjälper ju ingen, utan det är vad slutresultatet bidrar med. Det är upplevelsen för hyresgäster, hur vi kan informera dem på ett nytt sätt och skapa enkelhet i vardagen. Det är där vi börjar tycka att det känns roligt och spännande. Vår akilleshäl här och nu är att hitta modeller som gör att våra hyresgäster känner sig tryggare. Man upplever en större otrygghet i sin omvärld än vad man gjorde för två år sedan. Det har dels att göra med nationella skriverier, som att SJ inte skulle stanna kvar i Kumla för att det är så stökigt. Detta fick nationell uppmärksamhet och påverkar vad man tycker även om jag trivs i min lägenhet. Jag hoppas därför att vi ska hitta nya trygghetsskapande åtgärder som sensorer som upptäcker om någon röker i källaren eller att någon befinner sig i ett källarutrymme längre än viss stipulerad tid.

Vart ser ni Kumla Bostäder om 5 år?

Jag skulle vilja att vi skapar valmöjligheter för hyresgästen som inte gör att vi behöver ta ut en högre hyra eller kosta oss mer. Det ska vara så pass kostnadseffektivt så det ska vara kostnadsneutralt mot idag. Vi vill skapa fler vägar att träffa oss samt skapa en tryggare miljö med ett gediget boinflytande på ett enkelt sätt. Vi vill att hyresgästerna ska uppleva att man är med och påverkar sitt boende då vi ser att det skapar trygghet. Trygghet skapar trivsel och då får vi även mindre omflyttningar. Det skapar ringar på vattnet.

Om fem år har vi hittat ett sätt att skapa mervärde för hyresgästen via digitalisering. Vi vill skapa möjligheten för hyresgästen att kunna kommunicera med oss på det sättet som hyresgästen vill. Vill de komma och besöka oss har vi en kundtjänst och kollegor på plats. Vill hyresgästen träffa oss digitalt hemma i sitt vardagsrum så vill vi erbjuda det. Vill man arbeta tillsammans digitalt, öppna och signera avtal så vill vi möjliggöra detta.

Hur har NRGIZE hjälpt er på resan? Vi fick tips från Pernilla att ingå i en Frieside Chat. Det var effektivt sätt att direkt komma till kärnfrågan kring vilka utmaningar vi ser idag. Man släpper all prestige och beskriver ett nuläge och det önskvärda läget. De inbjudna bolag får sedan möjligheten att redovisa hur de kan vara med på resan mot det önskvärda läget.


NRGIZE har hjälpt oss att hitta ett smörgåsbord av bolag som jag aldrig hade träffat om vi inte deltagit. Det är ett helt nytt nätverk av möjliggörare för oss inom specifika frågor som vi har. De har lösningar som jag aldrig hade hört talas om och som leder till nya vägar till hur man kan göra det bättre för våra hyresgäster till en kostnadsneutral eller gärna sänkt prislapp som gynnar alla.
34 views0 comments
bottom of page